Nordreisa kommune oppfordrer alle til å følge med på snøskredvarsel på varsom.no

Nytt værskifte på vei, og skredfaren vil øke utover kvelden. Det kommer nedbør sammen med raskt stigende temperatur og vind. Det ligger flere lag med kantkorn i snødekket under fokksnøen. Vær spesielt forsiktig i skoggrensen, det skal lite til for å løse ut skred på vedvarende svake lag. Ny vindretning gjør at det vil legge seg opp fokksnøflak i nye leområder over mildværsgrensen.

Vi oppfordrer alle til å holde seg unna skredterreng og utløpssoner for skred. 

H 3poiLCuG 3pgAAAAAElFTkSuQmCC

AR 1Al 0whuIUtAAAAAElFTkSuQmCC