De opplyser at det arbeides med en ny ordning og inntil dette er avklart, er ordningen avviklet.