Dette er en skuddpremieordning som flere lag og foreninger har gått sammen om. Ordningen administreres av Nordreisa kommune.

Følgende lag og foreninger bidrar til ordningen: Nordreisa sankelag, Nordreisa jeger og fiskeforening,
Avfallsservice og Reisadalen- og Kildaen grunneierlag.

Utbetalingen skjer ved at dyret forevises hos kommuneveterinæren for godkjenning. De skriver ut en dokumentasjon. Denne dokumentasjonen forevises på servicetorget på kommunehuset som foretar utbetalingen.