Kl. 16.30-17.30 Halti kulturscene
Innslag med ITU teatterilapset
Innslag med Kulturskolen 
Foredrag om tjærebrenning v/same- og kvenforeninga, Asgeir Blixgård
Teaser på «Det usynlige folket» v/Kvääniteatteri
Dagens tale v/assisterende statsforvalter Bård Pedersen
Digital hilsen v/statsminister Jonas Gahr Støre
        
Kl. 15.30-18.00 Storslett skole
Åpen dag med utstilling av elevarbeider og servering av kvensk bakst, grøt, kaffe og saft

Kl. 16.30-19.00 Nordreisa menighetshus
Servering av kvenske tekaker, saft og kaffe  

Kl. 18.00 Gudstjeneste Nordreisa kirke

Kl. 19.00 Kvenpub på Luggeføre

Annet som skjer samme uken:
Nord-Troms museum har åpen utstilling 14.-18. mars
Nordreisa bibliotek har bokutstilling 14.-18. mars
Nordreisa bibliotek arrangerer kvensk kafé 15. mars kl 12
Trio Raisista festprogram/innvielse av trøorgel 19. mars
Halti kvenkultursenter: Paaskimatka i Nord-Troms 14.-18. mars