PCB finnes armaturer på veglys fra før ca 1980. Kommunen har pålegg fra SFT om at disse fjernes innen 15. mars 2008.

Arbeidene starter umiddelbart og områdende dette gjelder er: Spåkenes, Storvik, Oksfjord, Hamnes/Vest-Uløy, Kildal, Tømmernesvegen, Reisadalen, Langslett- Rotsundelv, Hamneidet, Bakkeby, Jubelen og deler av Sørkjosen og Storslett.

Entreprenør er Nord Troms Kraftlag AS.

Nærmere informasjon fås ved henvendelse Nordreisa kommune tlf. 77 77 07 00.

Teknisk sjef