Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

SMIL - spesielle miljøtiltak i landbruket

Søknadsfristen for SMIL-tilskudd er 12. juni

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) gjelder tilskudd til tiltak som fremmer natur- og kulturverdiene i jordbrukets kulturlandskap og reduserer forurensningen fra jordbruket.

Stående vann på jorde om vinteren