Smittespredningen i samfunnet har de siste ukene flatet ut, men sårbarheten for smittespredning er økende ettersom samfunnet i større grad åpner opp og innbyggerne  har mer kontakt med hverandre i det offentlige rom.

Risikoen for spredning av covid-19 har vist seg særlig høy i serverings-  og restaurantbransjen der gjester ofte er tettere på hverandre enn andre steder i samfunnet. Dette er erfaringer gjort i flere land, blant annet ble mange av smittetilfellene som forårsaket den første pandemibølgen i Europa i mars måned sporet tilbake til utesteder i Østerrike.

 

Med hjemmel i covid-19-forskriftens § 4 har Helsedirektoratet  derfor anbefalt MINIMUM EN METER AVSTAND mellom personer i det offentlige rom, inkludert i serverings-  og restaurantbransjen.

 

Kommunen og kommunelegen har ansvar for å holde oversikt over smitteforekomsten  i kommunen til enhver tid og gjennomføre  de tiltakene som trengs lokalt for å stanse videre smitte så raskt som mulig, jfr. smittevernloven  §§ 7-1og  7-2.

Med utgangspunkt i flere rapporterte tilfeller om brudd på smittevernreglene i media, har Helsedirektoratet bedt kommunene om å styrke tilsynet med serverings­ og restaurantbransjen, og bedt kommunene  forsikre seg om at alle relevante smittevernråd-  og veiledere følges. Dersom de brytes vil kommunene  følger dette opp.