I tiden fremover står konfirmasjoner, sammenkomster og andre selskaper for døren.


Råd til feiringer, sammenkomster og arrangementer: 

https://helsenorge.no/koronavirus/feiringer-sammenkomster-og-arrangementer

 

Sjekkliste for sammenkomster