For å hindre spredning av koronaviruset (SARS-CoV-2), som gir sykdommen covid-19, stilles det ekstra strenge krav til smittevern hos ansatte og i befolkningen generelt. 
I veilederen gir myndighetene råd og informasjon om godt smittevern til norske produsenter av frukt, bær, grønnsaker og potet, for å bidra til at
- dine arbeidstakere holder seg friske
- du opprettholder matproduksjonen
- maten du produserer er trygg 
 
Dette er de tre viktigste tiltakene for å bremse smitte av sykdommen covid-19: 
- Syke personer skal ikke være fysisk til stede på arbeid.
- God hygiene. 
- Redusert kontakt mellom personer. 
 
Alle som på en eller annen måte er involvert i norsk grøntproduksjon vil finne relevant stoff i veilederen. Veilederen er ikke rettslig bindende. Hvis du er i tvil om rådene, er det helsemyndighetenes smittevernregler som gjelder. 
Veilederen er laget av Mattilsynet, Arbeidstilsynet, Stiftelsen Matmerk og Fylkesmannen i Vestland (med faglige innspill fra Fylkesmennene i resten av landet), på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet. Det er tatt utgangspunkt i mal for veiledere publisert av Folkehelseinstituttet (FHI) 28.04.2020, og veilederen har vært på en kort høring hos FHI og i Bondelagets arbeidsgruppe for grøntproduksjon.  
Veilederen er gyldig fra publiseringsdato 14.05.2020, og vil bli oppdatert ved behov.  
Hvis du har konkrete spørsmål om
- smittevern – ta kontakt med kommunehelsetjenesten
- innkvartering eller arbeidsmiljø – ta kontakt med Arbeidstilsynet
- mattrygghet – ta kontakt med Mattilsynet. 

Smittevernveilederen finner du her.