Snøskredfaren øker i Nord-Troms de nærmeste dagene

Varsom.no melder følgende i dag onsdag 2. februar 2022:

Det er mogleg å løyse ut skred i fokksnø, då stabilisering tek tid i det kalde vêret. Det er også gunstige tilhøve for danning av kantkornlag rundt skare, like under fokksnøflaka, som kan vere eller bli eit nytt skredproblem. Gamle kantkornlag djupt i snødekket er svært vanskelege å påverke.

Faregrad 3 - Betydelig

Faregrad 3 betyr følgende:

Faregrad 3 - Betydelig

Faregrad 3 - Betydelig
Faregrad 3 - Betydelig

Ferdselsråd - friluftsliv

Ferdsel i skredterreng krever solid kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader og holde avstand til utløpsområder.

Snøstabilitet

Generelt ustabile forhold.
Moderat til svake bindinger i mange brattheng.

Skredutløsning

Utløsning mulig, selv ved liten tilleggsbelastning i brattheng. 
Under spesielle forhold kan det forekomme noen store og enkelte svært store naturlig utløste skred.