Oppdatert informasjon vil du finne her

Lokalt mye snø i kombinasjon med vind har de siste dagene gitt store flakdannelser. Disse vil trenge tid for å stabilisere seg. Det er usikkert om det finnes et vedvarende svakt lag i snødekket (som i naboregioner). Om dette er til stede gir det ekstra ustabilitet. Det er også kaldt og stabiliseringen går sakte. Det kan derfor fortsatt være lett å løse ut store skred. Det er også fare for fjernutløsning av skred hvis fokksnøflakene har lagt seg på vedvarende svakt lag. Drønn og skytende sprekker er tidlige tegn på ustabilitet. Vær oppmerksom på at bygevær de siste dagene kan ha gitt store lokale forskjeller i nysnømengde innad i regionen. Dette vil gjenspeile hvor skredproblemet og snøskredfaren er størst.

Hentet fra: Nord-Troms - Snøskredvarsel (varsom.no)