Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Søk om midler for inkludering av barn og unge - søknadsfrist 13.12.19

Publisert , Oppdatert 02. desember 2019
Buffdir

I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2020 er det satt av om lag 310 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge" (tidligere Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier). Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak.

Målet er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom 

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte. Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet. 


I regelverket til tilskuddsordningen er det beskrevet hva man kan søke tilskudd til og hvilke kriterier som må være oppfylt for å søke. Det er svært viktig at søkere setter seg godt inn i regelverk og veileder og krav til rapportering.


Følg med på bufdir sin side om tilskuddsordningen for oppdatert informasjon.

Søknadsfristen for tilskuddsåret 2020 er 13. desember 2019

 

Trenger du hjelp til å søke kan du også ta kontakt med :  

Else Pettersen Elvestad, Virksomhetsleder forebyggende tjenester, tlf 77 58 92 14, eller else.elvestad@nordreisa.kommune.no.

https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/