Følgende prioritering gjelder for høstens tildeling:

1. Videreutdanning og Mastergradutdanning; (påbygg bachelorutdanning) av sykepleiere og andre høyskoleutdannede faggrupper - kreftomsorg/lindrende behandling, psykisk helse- og rusarbeid, tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge.

2. Utdanning av nye helsefagarbeidere; evt. kvalifisering av ansatte uten formell fagutdanning. Vekslingsmodell og ordinær.

3. Bachelorutdanning Sykepleier og Vernepleier - heltid/deltid

4. Fagskoleutdanninger – påbygg videregående skolenivå/fagbrev; eldre- og demensomsorg, habilitering/rehabilitering og annen fagskole innen helse.

5. Videreutdanning og mastergradutdanning (påbygg bachelorutdanning); eldreomsorg/demens, habilitering/rehabilitering, lederutdanning eller annen videreutdanning og/eller mastergradutdanning (innen helse)

6. Bachelorutdanning helse- og sosialfag; Fysioterapi, Ergoterapi, Sosialt arbeid (sosionom)

Vi tar forbehold om Statsforvalterens og Nordreisa kommunes egne kriterier både på antall studenter, størrelse på tildeling og avtale om binding.

Søknadsfrist: 01. september 2022 – I tillegg til studiebekreftelse må søknaden inneholde kontaktinformasjon som; fullt navn, bostedsadresse, mailadresse og telefonnummer.

Søknaden merkes; 2022/10083

Søknad, MED BEKREFTELSE FRA OPPLÆRINGSSTED, sendes postmottak@nordreisa.kommune.no eller Nordreisa kommune, servicetorget, postboks 174, 9156 Storslett.

For nærmere informasjon, ta kontakt med: Linda Halvorsen, tlf. 77 58 80 31 / linda.halvorsen@nordreisa.kommune.no