Utlysning av stipend - P.B. Lunds legat
 
Gis til personer i Nordreisa kommune som tar utdanning innen helse- og sosialsektoren.
Utdanning i samsvar med arbeidsgivers satsningsområder vil prioriteres.
 
Søknadsfrist 1.11.2019
 
Søknaden:
  • Legg ved dokumentasjon på utdanning
  • Oppgi konto nr. i din søknad
  • Merk søknaden med: P.B. Lunds legat, ref. 2019/294
  • Sendes inn elektronisk som e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no eller bruk e-dialog, eller som brevpost til Nordreisa kommune, postboks 174, 9156 Storslett, eller du leverer søknaden inn til servicetorget på rådhuset man-fre 8-15