Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan komme deg til et stemmelokale og avgi stemme, kan du søke om å få forhåndsstemme hjemme.

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme i et stemmelokale, kan søke om å få forhåndsstemme hjemme i perioden 6.-7. september.

Søknaden om hjemmestemming må inneholde:

  • Fullt navn
  • Fødselsnummer
  • Nøyaktig oppholdsadresse
  • Telefonnummer

Du kan søke på følgende måter:

  • På telefon til Nordreisa kommune, 77 58 80 15
  • Epost: postmottak@nordreisa.kommune.no
  • Send skriftlig søknad til: Servicetorget, Postboks 174, 9156 Storslett

Dersom du sender e-post eller brev kan du bruke dette søknadsskjema

Slik foregår hjemmestemming
Hvis du får innvilget hjemmestemming, kommer to valgmedarbeidere hjem til deg i perioden 6. september til 7.september.  Før de kommer, vil de ta kontakt med deg på telefon for å avtale tidspunkt.

Frister:
Du kan søke om hjemmestemming fra 1. juli 2017.
Siste frist for å søke er tirsdag 5. september 2017 kl 15:00.