Det er tilbud om skolefritidsordning ved alle skolene unntatt ved Storslett skole.

 

Søknadsskjemaet sendes til den aktuelle skolen.

 

Her finner du skjemaet.

 

For evt. spørsmål, kontakt skolene eller oppvekstavdelinga på tlf. 77770784