Nordreisa kommune disponerer midler i form av tilskudd til etablering - og utbedring/tilpasning av bolig.

Tilskuddene er strengt behovsprøvd i forhold til økonomisk situasjon.

Kommunen oppfordrer alle til benytte seg av elektronisk søknadskjema, eller kom innom Servicetorget og hent papirskjema.

Søknad om tilskudd sendes Nordreisa kommune, Boligkontoret, Postboks 174, 9156 STORSLETT. 

Søknadsfrist 02.06.2017

Mer informasjon se: HUSBANKEN