Skolefritidsordningen er et tilbud til barn i 1.- 4. klasse. 

Barn med funksjonshemming/spesielle behov kan tilbys plass til og med 10. klasse. Eleven må være bosatt i kommunen.

Det gis tilbud om hel og halv plass i skolefritidsordning. Halv plass tilsvarer inntil 9 timer per uke. Hel plass tilsvarer mer enn 10 timer per uke.

Foreldre/foresatte må søke om ny plass for hvert enkelt skoleår. Bruk vårt elektroniske søknadsskjema: Ny plass, endring og utmelding (KF-365)