Barn som har plass i barnehage skal ikke søke på nytt da de beholder plassen fram til de starter på skole. Søkere som står på venteliste inneværende barnehageår, må søke på nytt til hovedopptaket. I tillegg til ny plass, er det mulig å søke om overflytting, utvidelse/reduksjon og permisjon.

Kommunale og private barnehager har felles søknadsskjema. Nytt av året er heldigitalisering av barnehageopptaket. Foresatte med barn i barnehagealder som ikke har barnehageplass fra før, får varsel via sms og e-post når det er på tide å søke på neste hovedopptak. Foresatte mottar lenke til barnehagesøknaden og kan logge inn med MinID. Det er til en hver tid sist innsendte søknad som er gjeldende. Ved endring av oppholdstid eller overflytting til annen barnehage skal samme skjema brukes. Oversikt over kommunale og private barnehager finnes her. 

Innbyggere som ikke har folkeregister registrert adresse i Nordreisa kommune må kontakte Servicetorget for å søke digitalt.

Søknader i papirutgave fås ved henvendelse til postmottak@nordreisa.kommune.no , og sendes til Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 Storslett. Frist 1. mars 2020.