Det er to stengte veier og en med redusert fremkommelighet i ett felt. Nordriesa kommune følger situasjonen og åpner når vannstanden går nok ned.  

  • Svartfossveien er delvis stengt,
  • Gamle Dalaveien er stengt ved Vinnelys krysset og opp til Bergmobrua
  • Veien til Anebakkelv er stengt ved snuplassen på Krakenes 

Nordreisa kommune ber alle om å respektere sperringer som er satt opp. Unngå å kjøre på oversvømte veger av egen sikkerhetsmessig hensyn.

Det vil bli lagt ut informasjon om åpning av veier på kommunens hjemmeside www.nordreisa.kommune.no og Facebook side

Vakttelefoner:

  • Veger:  40 43 76 47
  • Vann og avløp: 90 56 99 89 (hele døgnet)
     

Råd: Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.

Beredskapsmyndigheter vurderer fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak.

 

Mediekontakt: Ordfører Hilde Nyvoll, mobiltelefon nr. 91 80 71 30

Epost: ordforer@nordreisa.kommune.no