Sørkjosen lufthavn skal reasfaltere rullebane og oppstillingsplass for fly.
I tillegg skal det skiftes ut banelys og kabler hvor vi går over til led lys.
Anlegget har startet opp med utskifting av masser, rør og kummer.
Selve hoved asfaltering av rullebane vil skje etter siste fly om kvelden 9 juli og pågå til første fly på mandag morgen 15 juli.
I perioden kveld 9 juli til morgen 14 juli vil flyplassen være helt stengt for asfaltering av rullebane. Widerøe har ikke solgt billetter i den perioden.
 
Før den tid vil det bli reasfaltert oppstillingsplass for fly og baneskuldre. Dette arbeide  vil bli tatt mellom flybevegelser.
Dette er ett stor prosjekt til flere titalls millioner som Avinor AS  investerer på Sørkjosen lufthavn for nettopp å oppgrader banen og elektro.
 
Prosjektet vil medføre støy iforbindelse med utskifting av ekssempel vis  masser, fresing av banedekke og selve asfalteringen.  Før selve hoved asfalteringen  9-15 juli - vil enn prøve så  langt som det er mulig å unngå jobb nattestid.  Under selve hoved asfalteringen 9- 15 juli må det på grunn av krav til banedekke ( asfalt – varme og skjøter) påregnes noe asfaltering natt.

 

Etter 15 juli vil det pågå etterarbeide på asfalt og elektro.

 

Med vennlig hilsen
Tor Rasmussen
Lufthavnsjef og Operational Maintenance Manager 
Sørkjosen Lufthavn
        og
Hasvik Lufthavn
Telefon: +47  907 99 740 /  +47 67 03 48 05