Vår flotte kollega Solrun Skeibu slutter i sin stilling som konsulent i helse- og omsorgssektoren og dette sier hun om stillingen og arbeidstiden.  

 

Selve arbeidet som konsulent i helse- og omsorgssektoren dreier seg blant annet om saksbehandling av søknader, informasjonsarbeid og veiledning. Arbeidsoppgavene vil handle om å sikre forsvarlige og gode helsetjenester til kommunens innbyggere, i tett samarbeid med kommunalsjef for helse og omsorg og fagpersonell i helse og omsorgssektoren. 

 

 

Favorittdelen med arbeidet beskriver hun slik; “det å ha blitt kjent med andre, jobbe med alle tjenestene innen helse, og det å samarbeide for å sikre at innbyggerne våre får forsvarlige tjenester”. Hun nevner også at det å føle at man gjør en viktig jobb og hjelper noen som trenger det har vært en fin ting med arbeidet. Solrun nevner at neste person som skal arbeide innen denne stillingen bør eie egenskaper som; flink til å lytte og empati du vil jobbe med folk som trenger hjelp og er i spesielle situasjoner, derfor er empati viktig”. 

 

Solrun  har fått seg ny utdanningsrelevant jobb i hjemkommunen Narvik, men sier at hun blir å savne jobben og skal ikke se bort ifra at hun kanskje kommer tilbake til Nordreisa i fremtiden.  

Siden Solrun skal slutte hos oss, er stillingen nå annonsert, og DU kan søke for å bli den neste konsulenten i helse- og omsorgssektoren.