Vi trenger 6 studenter/miljøarbeidere til 3 ukers sommerjobb i Nordreisa kommune fra og med tirsdag 27.7.2021 til og med mandag 16.8.2021. Sommerskoletilbudet er kursbasert og strekker seg over 2 uker i august, uke 31 og 32. Det vil bli tilbud om 3 ulike kurs fordelt på ulike aldersgrupper. 

Les her for mer informasjon: Sommerskolelærere i Nordreisa