Sonjatun omsorgssenter har fått nye telefonnummer. 
De nye telefonnumrene til avdelingene er: 

Imo: 41 70 61 86

Seima: 41 70 61 87