Troms fylkeskommune fordeler på vegne av Kulturdepartementet de spillemidler som hvert år stilles til disposisjon for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i fylket, samt kulturbygg. I tillegg fordeles fylkeskommunale og statlige midler til fysisk aktivitet og friluftsliv.

Målgruppen for møtene er: kommuner/skoler og andre offentlige og private institusjoner, idrettslag og idrettsråd/ organisasjonsledd i NIF, idrettslag organisert under Samenes Idrettsforbund-Norge (Sámiid Valáštallanlihttu-Norga), studentsamskipnader, Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Den Norske Turistforening (DNT), Norges Bilsportforbund (BF), Det Frivillige Skyttervesen (DNF), velforeninger, friluftslivsorganisasjoner, aksjeselskap, stiftelser, samvirkeforetak eller andre sammenslutninger.

Møte nr 4 - Onsdag 4.september kl.17.30-20.30 Reisafjord Hotell, Sørkjosen, Nordreisa

Er også møte følgende andre steder:

  • Møte nr 1 - Tirsdag 20.august kl.17.30-20.30 Stangneshallen, kafeteria, Harstad
  • Møte nr 2- Onsdag 21.august kl.17.30-20.30 Fjellkysten Gjestehus, Lavangen
  • Møte nr 3 - Torsdag 22.august kl.17.30-20.30 Finnsnes Hotell, Finnsnes, Lenvik
  • Møte nr 5 - Tirsdag 5.september kl.17.30-20.30 Lyngskroa (Welcome Inn), Storfjord
  • Møte nr 6 - Mandag 9.september kl.17.30-20.30 Bardufosstun, Målselv
  • Møte nr 7 - Tirsdag 10.september kl.17.30-20.30 Fylkeshuset, Fylkestingsalen 2.etg., Tromsø

På møtene vil det også bli informeret om spillemidler til friluftslivsanlegg og fysisk tilrettelegging for friluftsliv.

Det oppfordres til at lag og foreninger innen idrett, friluftslivsorganisasjoner, velforeninger og andre organisasjoner om å bekjentgjøre denne invitasjonen ovenfor aktuelle søkere, samt oppfordre disse til å legge ut invitasjonen på sine hjemmesider.

Enkel servering på møtene.

All påmelding skjer til: johnni9@online.no  – eller sms på mobil 995 77390 - senest 3 dager før hvert møte. Oppgi møtenummer ved påmelding.

Vi ønsker alle sammen vel møtt!