Informasjon og søknadsskjema: www.anleggsregisteret.no