Nordreisa kommune har fått tilbud på avtale om kjøp av tjenester hos Visit Lyngenfjord (VL). Dette vil innebære informasjons- og vertskapsoppgaver, samt områdemarkedsføring og utvikling av reiselivsnæring og reiselivsprodukter.

Dersom Nordreisa kommune velger å gå inn i et samarbeid med VL, åpner dette opp for at hver enkelt bedrift i kommunen kan inngå en medlemsavtale med selskapet. Dette krever en årlig medlemsavgift, som beregnes av din bedrifts omsetning. Minste årlige beløp er kr. 5.000,-. I tillegg kommer en variabel avgift på 15%, av alt salg som gjøres gjennom selskapet.

For å bidra til avklaringen av kommunens engasjement i Visit Lyngenfjord ber vi reiselivsbedriftene i Nordreisa å besvare vår spørreundersøkelse.

Frist for å svare er: torsdag 20.okt.

Spørreundersøkelsen finner du her.

Les mer om Visit Lyngenfjord her.

 

Kontaktperson: Ida Wigdel, næringsutvikler. Telefon: 77 58 80 53 / 99 59 36 32. E-post: ida.wigdel@nordreisa.kommune.no