Flere av disse har kompetanse som blant annet sveiseingeniører, datasystem teknikere(filmbransjen), kokk, økonomi, sjåfører store kjøretøy, kjøttskjærer og jurister. Håper lokalsamfunn og næringsliv bidrar til å inkludere våre nye sambygdinger til et meningsfullt og normalt liv.

Hvis dere kan bidra med en språkarbeidsplass, så ta snarest kontakt med flyktningetjenesten i kommunen. Telefonnummer: 77588371 eller 77588375.