Stortingsvalget

Du kan undersøke om du står i manntallet for stortingsvalget på følgende steder:

  • Rådhuset, servicetorget - åpent man-fre 08-15.00 
  • Havnnes Handelssted  - kretsmanntall

Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt av folkeregisteret inne 30. juni står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Du kan enten forhåndstemme, eller avgi stemme på valgdagen i kommunen der du er manntallsført. 

Valgkortet sendes i år elektronisk til de fleste i alle kommuner. Du vil finne det i din digitale postkasse. På valgkortet står det i hvilken kommune du er manntalssført, og det står hvilken krets du tilhører, og åpningstidene i kretsen. Husk å laste valgkortet ned på telefon og ta det gjerne med deg når du skal stemme, du trenger ikke skrive det ut. har du sprøsmål er det bare å at kontakt med din kommune. 

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet for stortingsvalget, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og den skal være begrunnet.

Klagen sendes til:

Sametingsvalget

For å kunne stemme ved sametingsvalget, må du være innført i Sametingets valgmanntall. Alle velgere som er registrert i dette manntallet, får tilsendt et eget valgkort for sametingsvalget. Husk å ta vare på kortet og ta det med deg når du skal stemme. 

Har du ikke mottatt valgkort for sametingsvalget, bør du kontakte Sametinget på telefon 78 47 40 00. Der får du også informasjon om hva som kreves og hvordan du går fram hvis du vil begjære deg innført i Sametingets valgmanntall.

Dersom navnet ditt ikke står i Sametingets valgmanntall, og du begjærer deg innført, eller dersom du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og begrunnet. Klagen sendes Sametinget. 

 

- Valgstyret i Nordreisa kommune -

Tlf. 77 58 80 15