Statskog SF og Troms og Finnmark fylkeskommune har en samarbeidsavtale hvor det lyses ut prosjektmidler for å styrke næringsutviklingen i kommunene i fylket der Statskog er stor grunneier.

Målgruppen for utlysningen er grende- og bygdelag, kommuner, organisasjoner og bedrifter (ikke enkeltbedrifter).

Samarbeidsavtalens ramme er på 1 000 000 kr per år, og søknadsfristen er 4. desember - 04.12.2020. Søknader fylles ut og sendes via regionalforvaltning.no. Søknader behandles etter utløpsdato. Minste søkbare beløp er 100 000 kr.

Satsningsområdene det fokuseres på er:

  • Tilrettelegging for økt satsning på naturbasert reiseliv og næringsvirksomhet i og i tilknytning til Statskogs arealer og i verneområder spesielt.
  • Prosjekter som støtter bygdeutvikling
  • Prosjekter for bedre folkehelse gjennom tilrettelegging for friluftsliv
  • Prosjekter der skog og natur inngår i ulike former for tjenesteytende virksomhet

Gjennom utlysningen ønskes det prosjekter skal gjøre følgende:

  • Motivere til bruk av naturen gjennom tilrettelagt friluftsliv og derigjennom bidra til bedre folkehelse
  • Forebygge og redusere slitasje på naturen, gjennom forbedret håndtering av søppel, kjøring og parkering.
  • Initiere nye, og oppgradering av eksisterende tiltak som skal fremme friluftsliv.

Originalartikkel og kontaktpersoner

Troms og Finnmark fylkeskommune: tffk.no

Statskog SF
Kåre Rasmussen
Tlf.: 916 22 024
kra@Statskog.no

Troms og Finnmark fk
Stian Larsen
Tlf.:901 99 577
Stian.larsen@tffk.no