230 aktiviteter og tiltak landet rundt har så langt fått støtte gjennom Statskogmillionen, og flere skal det bli!

 

Nå i april tar vi nemlig i mot nye søknader fra organisasjoner som trenger noen kroner i støtte for å bygge friluftsliv og bruk av norsk natur – og dermed gi et bidrag til bedre folkehelse. Man kan søke om 10 000,- eller 5 000,-. Søknadsvinduet er åpent ut april.

 

Allerede i mai behandles alle søknader. Juryen består av fagsjef for friluftsliv, kommunikasjonssjef og regionsjefen i området.

 

Vurder om dette er aktuelt for dere, og gi gjerne beskjed til de du kjenner som burde søke. For ordens skyld:

 

1.       man må søke elektronisk, men vi har gjort det så enkelt som mulig for søkerne

2.       det er fullt mulig å søke selv om man er usikker på om aktiviteten/prosjektet faller innenfor ”kriteriene”

3.       man kan søke igjen selv om man tidligere ikke nådde opp

4.       samme søker kan søke til flere aktiviteter

 

Her er direkte lenke til nettsiden for Statskogmillionen, hvor du også finner lenke til søknadsskjemaet:

www.statskog.no/statskogmillionen

 

Her er lenke til nyhet om søknadsmuligheten våren 2019:

https://www.statskog.no/nyheter/sok-friluftsstotte-fra-statskogmillionen