Fra 1.1.2008 kan registrerete kommunepartier, fylkespartier og fylkespartienes ungdomsorganisasjoner søke statstilskudd til virksomheten via et elektronisk søknadsskjema til fylkesmannen.

Det er fylkesmannen som avgjør og behandler søknadene. Søknadsfrist er 15. februar. Det er laget tre skjemaer, ett for kommunepartiene, ett for fylkespartiene og ett for fylkespartienes ungdomsorganisasjoner.

Ta kontakt med www.fylkesmannen.no for mere informasjon evnt ring Fylkesmannen i Troms på 77 64 20 00.