Det var ingen nye positive utslag på Covid19 etter dagens hurtigtester ved Nord-Troms videregående skole, avdeling Storslett. Det er 100 som er testet i dag, og da er det gjennomført 1. gangstest på samtlige elever. Arbeidet med hurtigtesting på Nord-Troms videregående skole fortsetter som planlagt til alle er testet to ganger ihht testregime. 

Kommuneoverlegen gjentar sin generelle anbefaling til innbyggerne om å vise varsomhet, overholde avstandskravene, god håndhygiene og bruke munnbind der det er vanskelig å holde avstand til andre.

Pressekontakter:
Ordfører Hilde Nyvoll, telefon nr. 91 80 71 30
Kommuneoverlege Remi Paul, telefon nr. 95 73 41 13