Nordreisa kommune går nå inn i det 4. året med tiltak fra Verdiskapningsprogrammet for natur, i prosjektet Norges Nasjonalparklandsbyer.

Her kan du finne Status for Storslett Nasjonslparklandsby.

Her kan du finne vår nye Kommunikasjonsstrategi for Norges Nasjonslparklandsbyer.

Begge dokumenter er korte og vi håper på tilbakemeldinger. Alle innspill kan sendes til næringskonsulent Beate Brostrøm.