I tabellen nedenfor er det oversikt over kommunens snøscooterløyper.

  • Kolonnen status i tabellen forteller om løypen er åpen eller stengt
  • I kolonnen for informasjon i tabellen er det opplysninger om andre forhold som gjelder løypetraseene
  • GPS sporlogg inneholder GPX filer for alle løypene. Vi anbefaler at du for din egen sikkerhet laster ned løypetraseene i GPX format og legger dem inn på en GPS du har med deg på tur.

Den generelle regelen er at snøscooterløypene stenger 4. mai og åpnes når snøforholdene tilsier det. Merking av løypenettet må være foretatt og det annonseres fortløpende.

Løypenummer og navn

Status

 Informasjon 

 GPS-sporlogg

Løype 1: Gahperus – Somájávri Steng   GPS
Løype 1: Gahperus – Geatkkutjávri      
Løype 2: Stikkløype fra løype 1 til Skorajávre Steng   GPS
Løype 3: Sammenbindingsløype fra løype 1 – kommunegrense Gáivuotna-Kåfjord Stengt   GPS
Løype 4: Oksfjord – Gearpmeskrysset Stengt   GPS
Løype 5: Gearpmeskrysset – kommunegrense Guovdageainnu – Kautokeino Stengt   GPS
Løype 6: Sammenbindingsløype Luosmelahkujávri – kommunegrense Kvænangen Stengt   GPS
Løype 7: Sideløype Mollešluoppal – Mollešjávri Stengt   GPS
Løype 8: Sideløype rundt Sidusoaivi Stengt   GPS
Løype 9: Svartfoss bru – Gearpmeskrysset Stengt   GPS
Løype 10: Stikkløyper fra løype 9 – Svartfosslia hyttefelt Stengt   GPS
Løype 11: Sammenbindingsløype Svartfoss bru – Gahperus på østsiden av Reisaelva Stengt   GPS
Løype 12: Sappen til løype 1 Stengt   GPS
Løype 13: Rotsundelv – Gievdnejávri Stengt   GPS
Løype 14: Oksfjordhamn – kommunegrense Kvænangen Stengt

 

GPS
Løype 15: Fallvika – Storvannet Stengt.   GPS
Løype 16: Røyelen (Røyelløypa) Stengt    
      GPS
Alle løyper i kommunen GPS
Status snøscooterløyper