I tabellen nedenfor er det oversikt over kommunens snøscooterløyper.

  • Kolonnen status i tabellen forteller om løypen er åpen eller stengt
  • I kolonnen for informasjon i tabellen er det opplysninger om andre forhold som gjelder løypetraseene
  • GPS sporlogg inneholder GPX filer for alle løypene. Vi anbefaler at du for din egen sikkerhet laster ned løypetraseene i GPX format og legger dem inn på en GPS du har med deg på tur.

Den generelle regelen er at snøscooterløypene stenger 4. mai og åpnes når snøforholdene tilsier det. Merking av løypenettet må være foretatt og det annonseres fortløpende.

Status snøscooterløyper

Løypenummer og navn

Status

 Informasjon 

 GPS-sporlogg

Løype 1: Gahperus – Somájávri Åpen 26.02.2023   GPS
Løype 2: Stikkløype fra løype 1 til Skorajávre Åpen 19.12.22   GPS
Løype 3: Sammenbindingsløype fra løype 1 – kommunegrense Gáivuotna-Kåfjord Åpen 07.02.23   GPS
Løype 4: Oksfjord – Gearpmeskrysset

 Åpen til skoggrensa, 31.03.23

Hele løypa stenges fra skogrensa og til krysset til Røyelløypa. GPS
Løype 5: Gearpmeskrysset – kommunegrense Guovdageainnu – Kautokeino

Åpnet 22.02.2023

  GPS
Løype 6: Sammenbindingsløype Luosmelahkujávri – kommunegrense Kvænangen Åpnet 20.02.2023   GPS
Løype 7: Sideløype Mollešluoppal – Mollešjávri Åpnet 20.02.2023   GPS
Løype 8: Sideløype rundt Sidusoaivi Åpnet 20.02.2023   GPS
Løype 9: Svartfoss bru – Gearpmeskrysset  Åpen 07.01.2023   GPS
Løype 10: Stikkløyper fra løype 9 – Svartfosslia hyttefelt Stengt   GPS
Løype 11: Sammenbindingsløype Svartfoss bru – Gahperus på østsiden av Reisaelva Åpen 07.01.2023   GPS
Løype 12: Sappen til løype 1 Åpen 22.12.22   GPS
Løype 13: Rotsundelv – Gievdnejávri Delvis stengt 31.03.23 Løypa er kun åpen til Sikkájávri GPS
Løype 14: Oksfjordhamn – kommunegrense Kvænangen Åpen 01.02.23 PS. Løypa stopper på kommunegrensen. GPS
Løype 15: Fallvika – Storvatnet Åpen 03.03.2023   GPS
Løype 16: Røyelen (Røyelløypa)

Stengt pga stor snøskredfare
31.03.2023

Hele løypa er stengt fra Rundhaug og til løypekryss til Oksfjord GPS
Løype 17: Stikkløype Rágasjohka – Rágasjávri

Stengt pga stor snøskredfare
31.03.2023

  GPS
Alle løyper i kommunen GPS