I tabellen følger oversikt over kommunens snøskuterløyper. Status forteller om løypene er åpne eller stengte, og infomrasjon informerer om øvrige forhold. GPS-sporlogg inneholder GPX-filer for alle løypene. For din egen sikkerhet anbefaler vi at du laster ned dette og legger det inn på en GPS du har med deg.

Status snøskuterløyper
Løypenummer og navn Status  Informasjon   GPS-sporlogg
Løype 1: Gahperus – Somájávri ÅPEN TIL GEATKKUTJÁVRI 19.12.22 Lite snø enkelte steder, se opp for stein! GPS
Løype 2: Stikkløype fra løype 1 til Skorajávre ÅPEN 19.12.22 Lite snø enkelte steder, se opp for stein! GPS
Løype 3: Sammenbindingsløype fra løype 1 – kommunegrense Gáivuotna-Kåfjord Stengt 04.05.22   GPS
Løype 4: Oksfjord – Gearpmeskrysset

Stengt 04.05.22

  GPS
Løype 5: Gearpmeskrysset – kommunegrense Guovdageainnu – Kautokeino Stengt 04.05.22   GPS
Løype 6: Sammenbindingsløype Luosmelahkujávri – kommunegrense Kvænangen Stengt 04.05.22   GPS
Løype 7: Sideløype Mollešluoppal – Mollešjávri Stengt 04.05.22   GPS
Løype 8: Sideløype rundt Sidusoaivi Stengt 04.05.22   GPS
Løype 9: Svartfoss bru – Gearpmeskrysset Delvis åpen 07.01.2023 Fra Svartfoss til løypekryss mot Dorrisvannet GPS
Løype 10: Stikkløyper fra løype 9 – Svartfosslia hyttefelt STENGT   GPS
Løype 11: Sammenbindingsløype Svartfoss bru – Gahperus på østsiden av Reisaelva Åpen 07.01.2023   GPS
Løype 12: Sappen til løype 1 ÅPEN 22.12.22 Obs; traseen er endet under kraftlinja, følg merking. Kan være litt lite snø akkurat her GPS
Løype 13: Rotsundelv – Gievdnejávri Delvis åpen 02.01.2023 Merket til Sikka og et stykke mot Pilteri. GPS
Løype 14: Oksfjordhamn – kommunegrense Kvænangen Stengt 04.05.22 PS. Løypa stopper på kommunegrensen. GPS
Løype 15: Fallvika – Storvatnet Stengt 25.04.22   GPS
Løype 16: Røyelen (Røyelløypa) Delvis åpen 06.01.2023 Merket fra Røyelen og til Rakasvannet. GPS
Løype 17: Stikkløype Rágasjohka – Rágasjávri

Stengt 10.05.22

  GPS
Alle løyper i kommunen GPS

Den generelle regelen er at snøskuterløypene stenger 4. mai og åpnes når snøforholdene tilsier det. Merking av løypenettet må være foretatt og annonseres fortløpende.

Her finner du løypekart i PDF!

Her finner du digitalt løypekart!

Her finner du forskriften!