Velger som på valgdagen er i karantene og kan klare å ta seg til et valglokale uten bruk av kollektivtrafikk, kan avlegge stemme utenfor valglokalet.

— Alle som vil stemme utenfor lokalet må ta kontakt med en av våre valgfunksjonærer som vil befinne seg på utsiden, eller aller helst kontakte kommunen i forkant slik at vi kan legge til rette for velgeren, sier valgansvarlig Ellinor Evensen. 

Stemme hjemme

Det er også mulig å stemme hjemme, hvis du ikke kan komme deg til valglokalet uten å bruke kollektivtrafikk eller taxi.

  • Tilbudet om å stemme hjemme gjelder kun de velgerne som er i isolasjon og velgere i karantene som ikke har mulighet til å komme seg til et valglokale for å avgi stemme utenfor lokalet

Dette gjør du dersom du er i isolasjon

Hvis du som velger er satt i isolasjon på valgdagen kan du innen kl. 10.00 mandag den 13. september søke om å stemme hjemme.

For å gjøre avtale om å stemme hjemme, ring 77 58 80 15.

Når du henvender deg til kommunen om å stemme hjemme, trenger vi følgende informasjon:

  • velgerens navn
  • fødselsdato
  • adresse
  • telefonnummer

Denne fristen er absolutt og kan ikke flyttes på.

Dette gjør du dersom du er i karantene

Velgere som er i karantene skal i utgangspunktet kunne ta seg til ett av våre 7 valglokaler på valgdagen for å avlegge stemmen sin utenfor lokalet.

Dersom det skulle oppstå en situasjon hvor mange velgere blir satt i karantene har kommunen reservert et eget lokale i tilknytning til Nordreisahallen. Dette vil i så fall rigges på kort varsel og annonseres på kommunens nettsider.

For velgere som etter fredag 10. september blir satt i karantene og som IKKE kan komme seg til et valglokale på valgdagen, det vil si at de for eksempel ikke kan ta kollektivtransport, gjelder samme regler som for velgere i isolasjon.

Regelen om stemmegivning umiddelbart utenfor valglokalet er bestemt av Stortinget i §9-6 i valgloven.