Vi må dessverre slå av de kommunale veilysene på strekninger hvor det er så mye snø i skavlene at det er fare for berøring av strømførende ledninger. Dette gjelder også riks- og fylkesveier hvor Nordreisa kommune har driftsansvaret.  

Veilysene langs Latterveien er koblet ut, men det gjøres fortløpende vurdering av andre strekninger slik at det kan bli stengt flere plasser.

 

Videre ønsker vi å informere om at veilysene langs kommunale veier samt riks- og fylkesveier hvor Nordreisa kommune er ansvarlige for driften, vil være helt slått av i perioden 20.april til 15. august.