Som følge av felles personaldag fredag 4.1.19 for alle ansatte i Nordreisa kommune gjelder følgende åpningstider:

 

  • Kvænangen og Nordreisa barneverntjeneste er stengt. Ved behov for å formidle akutt bekymringsmelding ring vakttelefon på 96095113

  • NAV  Nordreisa - stengt 

  • Legekontoret - Stengt - åpen kun for øyeblikkelig hjelp tlf. 116 117

  • Brøytevakta 99098468  hele døgnet

  • Vann/avløp 90569989  hele døgnet

  • Rådhuset – Stengt

  • Familiesenteret – Stengt

  • PPT- Stengt