Utlysning av stipend - P.B. Lunds legat

Gis til personer i Nordreisa kommune som tar utdanning innen helse- og sosialsektoren.

Styret har besluttet å dele ut totalt 10.000,- i 2017 og det gis inntil 5000,- pr stipend. Utdanning i samsvar med arbeidsgivers satsningsområder vil prioriteres.

 

Søknadsfrist 30.nov 2017

 

Søknaden og vedlagt dokumentasjon på utdanning, merkes P.B. Lunds legat, ref. 2017/1360 - og sendes elektronisk som e-post til
postmottak@nordreisa.kommune.no eller som brev til Nordreisa kommune,postboks 174, 9156 Storslett.