Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) varsler at sannsynligheten for stor vårflom er stor, opp mot 95% sannsynlighet, (analyse 20. mai 2020). Med stor vårflom mener NVE flom på oransje nivå. Det vil si en flom som forekommer sjeldent og som krever beredskapsmessige forberedelser og kan medføre alvorlige skader. Det er snømengdene som er det viktigste grunnlaget for å si noe om sannsynlighet for stor vårflom. Nordreisa kommune, NVE og fylkesmannen i Troms og Finnmark samt andre statlige og regionale aktører følger med på situasjonen.

Nordreisa kommunes kriseledelse har satt beredskap fra og med onsdag 20. mai. Dette for å gjøre nødvendige forberedelser for å forhindre skade på liv og helse, samt forebygge materielle skader.  

Det er viktig at innbyggerne forbereder seg. Flom kan føre til store ødeleggelser. Med flomvarsel kan du forberede deg i forkant slik at konsekvensene blir mindre.

 

Nordreisa kommune vil holde innbyggerne løpende oppdatert gjennom hjemmesiden og facebook.