Nordreisa kommune deltar i skredvarslingsopplegg for 13 nordnorske kommuner med utsatt bebyggelse

Nordreisa kommune deltar i en særskilt skredovervåking for 13 kommuner i Nord-Norge.

I vår kommune er det særlig Mettevollia under Kvænangsfjellet som får høy oppmerksomhet.

Hvis noen registrerer snøskred så ber vi om at dette meldes inn umiddelbart til politiet

Hvis noen registrerer snøskred så ber vi om at dette umiddelbart meldes inn til politiet slik at nødvendige tiltak blir iverksatt.