På en landskonferanse om Naturbasert reiseliv i Stjørdal ble Nordreisa og fire andre kommuner tildelt denne statusen.

Les mer her