Åpning av lokalene vil ikke blitt tillatt før pålagte brannverntiltak er utført og avvikene lukket slik
at sikkerheten er akseptabel.

Bakgrunnen er:
Storslett Samfunnshus og svømmehall er en av kommunens ”særskilte brannobjekter”. Bygget er definert som objekttype a - forsamlingslokale i risikoklasse 5. Bygget har flere avvik fra kravene i brannvernlovgivningen. Bl.a. mangler brannalarmanlegg, mangelfull seksjonering, manglende branntetting, mangelfull nødbelysning, dører tilfredsstiller ikke brannkrav mv.

Gjentatte forsøkt fra driftsansvarlige om få økonomiske midler til innfrielse av krav og oppgradering av brennvernforholdene ved bygget har vært mislykket.

Handlingsplan for utbedring av avvikene har ikke gitt tilfredsstillende løsning på akseptabel brannsikkerhet.

Når lokalene igjen åpnes vil dette bli kunngjort.