Rådmannen legger frem statistikk for arbeidsnærværet for 2 kvartal til Administrasjonsutvalget neste uke.

 

Statistikken som legges frem viser et historisk lavt sykefravær for kommunen. 2. kvartal, på 6,58%. Et gledelig tall sier fungerende rådmann Christin Andersen. Sykefraværet har ikke vært så lavt pr 2. kvartal tidligere. Til sammenligning har norske kommuner har et fravær på nesten 10% viser PAI registeret (2018-tall innrapportert fra alle kommuner i Norge).

 

At flere fast ansatte er på jobb, betyr at det produseres flere tjenester til innbyggerne, og tjenester med bedret kvalitet. Det er gjort en stor og mangesidig jobb, både politisk, fra administrasjonens side, men særlig ønsker jeg å  berømme lederne ute på avdelingene, og de ansatte selv,  som har tatt eierskap og bidratt til å skape de gode arbeidsplassene, med godt arbeidsmiljø. Når flere av de fast ansatte er på jobb, oppleves det at jobben er mer overkommelig, som igjen bidrar til at vi kan jobbe enda mer med arbeidsmiljøet. Å ha en god jobb å gå til, er bra for den enkelte.

 

Et lavt sykefravær bidrar til å gi gode tjenester for innbyggerne, men reduserer også kostnader for kommunen. Det er svært gledelig.