Miljødirektoratet har i år bevilget kr 950 000,- til strandrydding i Nord-Troms og Finnmark. Det betyr stort sett samme bevilgning som i fjor. Som dere vet ble det gjort et svært omfattende arbeid i våre fire medlemskommuner i 2018. Men fortsatt er det strender som ikke har blitt ryddet. I tillegg kan det være behov for å undersøke om det er behov for etterrydding av strender som ble ryddet i fjor.

Ønsker dere å søke tilskudd benyttes søknadsskjemaet på www.utinord.noVelg menyen STRANDRYDDING 2019. Ny søknadsfrist settes til 1. mai.

Hugo Tingvoll (975 20 450) i Nord-Troms Friluftsråd kan kontaktes dersom det er spørsmål til dette.