Gjeldende næringsplan ble vedtatt i Nordreisa kommunestyre, 12.juni 2014. Strategisk næringsplan skal være det styrende verktøy for næringsutvikling og kommunens tilrettelegging for næring i tidshorisont på 10 år. Målsettingene i planen og strategiene rulleres hvert 4 år, og rapporteres årlig til eget utvalg. Formålet med strategisk næringsplan er å fastsette retning, rammer og prioriteringer for videreutvikling av alle grenene av næringslivet i kommunen. Den skal gi et best mulig grunnlag for beslutninger i den enkelte bedrift, for grunneiere og offentlige prioriteringer.

I hovedsak skal alle prioriteringer og målsettinger søke å realisere mål fra Kommuneplanens samfunnsdel:

Nordreisa skal ha et næringsliv som er preget av nyskapning, bærekraft og vekst. I dette legger kommunen opp til å være en ja-kommune som i sin forvalting av arealer, gir forutsigbarhet og gode rammevilkår for utvikling.

 

Du kan lese planen her:

STRATEGISK NÆRINGSPLAN

 

Kontakt:

Jan F. Fjære, næringsutvikler

T: (+47) 77 58 80 53 / 417 06 134