Gjeldende næringsplan ble vedtatt i Nordreisa kommunestyre, 27. juni 2022. Strategisk næringsplan skal være det styrende verktøy for næringsutvikling og kommunens tilrettelegging for næring i tidshorisont på 10 år. Handlingsplanen med tiltak rulleres hvert år, og behandles av næringsutvalget. 

Hovedmålet for Nordreisa kommunes arbeid med næringsutvikling i perioden 2023 - 2032: 

  • Nordreisa skal ha et næringsliv preget av nyskapning, bærekraft og vekst. Kommunens næringsarbeid skal være planlagt, synlig og kunne tilpasses nye muligheter.

Planen finner du her