Alle folkebibliotekene skal i framtiden jobbe for å kunne tilby

Fra åpningen: Ordfører Harald Olsen, leder i Nord-
Troms Regionråd og biblioteksjefene i Nord-Troms

studenter gode studiemuligheter. Bibliotekene skal både tilrettelegge for- og bistå studentene med blant annet å finne relevant litteratur.

Studiebiblioteket tilbyr:
- Utlån av øker og tidsskrifter
- Fjernlån fra andre bibliotek
- Lese- og studieplasser
- Møteplass for gruppearbeid og diskusjon
- Pc med Internett-tilgang, tekstbehandling, utskrift, faks, kopiering og scanning.
- Veiledning i bruk av Internett
- Søk i bibliotekenes samlinger hjemmefra via Internett
- Kommunikasjon med bibliotekpersonalet via e-post
- Muligheter for eksamen via Internett