Ordfører vil fremme sak for formannskapet om å subsidiere bensin til snøscooterkjørerne i Nordreisa med 10 kr per liter resten av sesongen 2022. Dette som et tiltak for å redusere strømforbruket i kommunen og gi billigere strøm. 

Nordreisa kommune er i særstilling med 244,9 km godkjente snøscooterløyper og mange som aktivt benytter disse. De som kjører snøscooter er på fjellet og bruker dermed mindre strøm. Dette vil gagne alle våre innbyggere.

Administrerende direktør i Ymber, Erling Martinsen, støtter forslaget og sier: Ymber mener prinsipielt at all motorferdsel på fjellet skal foregå med elektrisk drevne kjøretøy, men dette er godt tiltak for å bidra i en tid hvor kraftnæringen er hardt presset.

Skjema for utfylling og kredittkort for bensin kan hentes på servicetorget fredag 1. april.